Arbetstider

Nytt avtal ger bättre scheman på Akademiska sjukhuset

Nytt avtal ger bättre scheman på Akademiska sjukhuset
En avsiktsförklaring om bättre arbetsmiljö och nya lokala kollektivavtal för vårdpersonalen på Akademiska sjukhuset har tecknats mellan Region Uppsala, Vårdförbundet och Kommunal. Från vänster: Madeleine Grenå, ordförande Vårdförbundet Uppsala, Lena Hadad, HR-direktör Akademiska, Per Elowsson, sjukhusdirektör Akademiska, Eva Wikström, HR-direktör Region Uppsala, Monika Saarm, förhandlingschef HR-avdelningen Region Uppsala och Rose-Marie Löfgren, ordförande Kommunal Uppsala. Foto: Magnus Aronson

Från och med nästa år får de som arbetar natt på Akademiska sjukhuset i Uppsala betydligt bättre möjligheter till återhämtning. Efter många om och men har Vårdförbundet kommit överens med Region Uppsala om ett nytt lokalt kollektivavtal.

– Vi är väldigt glada över att vi nu äntligen har fått till det. I vissa delar är det till och med bättre än det centrala nattarbetstidsavtalet som tecknades i höstas. Att vi lyckats med det beror på det stora trycket från medlemmarna, säger Madeleine Grenå som är ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Inte kommit överens

För två och ett halvt år sedan sa Vårdförbundet upp de lokala arbetstidsavtalen på Akademiska sjukhuset i hopp om att få till bättre lösningar för medlemmarna. Så blev det inte. När förhandlingarna bröt samman i september i fjol införde arbetsgivaren ensidigt en egen arbetstidsmodell som innebar att alla de som hade roterande dag- och nattjänstgöring fick fler arbetstimmar på natten från och med januari i år. I gengäld fick de högre ersättning för obekväm arbetstid.

Efter att Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, i december i fjol enades om ett nytt centralt nattavtal återupptogs de lokala förhandlingarna med Region Uppsala igen. Nu har parterna enats om ett nytt lokalt avtal som kommer att ge dem som arbetar blandad dag natt minst lika bra återhämtning som i det centrala avtalet.

Bättre än centrala avtalet

Enligt det centrala avtalet ska den som arbetar 30 procent natt eller mer ha en arbetsvecka på som mest 34,33 timmar. Med det nya avtalet på Akademiska kommer man på vissa arbetsplatser komma ner till en veckoarbetstid på 32,33 timmar. Dessutom har man lyckats få med den höjda ob-ersättningen som arbetsgivaren ensidigt införde vid årsskiftet för vissa arbetspass.

Beroende på hur schemaperioderna ser ut kommer avtalet att införas stegvis mellan den 15 januari och 5 februari 2018.

Arbetsmiljön ska förbättras

Samtidigt som det nya avtalet tecknades skrev Vårdförbundet tillsammans med Kommunal och Region Uppsala under en gemensam avsiktsförklaring i syfte att förbättra arbetsmiljön och göra vårdyrkena mer attraktiva i hela regionen.

– Det innebär att vi partsgemensamt ska förebygga ohälsa på arbetsplatserna i stället för som i dag bara rycka ut när något inte fungerar, säger Madeleine Grenå.

Ta tillvara de erfarnas kunskaper

I avsiktsförklaringen sägs också att de tillsammans ska:

  • kartlägga behovet av utbildningsplatser
  • underlätta för sjuksköterskor att kombinera forskning med kliniskt arbete
  • se över hur man kan utveckla de olika professionerna

Som exempel på det senare nämner Madeleine Grenå att man ska införa seniora handledartjänster.

– Sjuksköterskor som arbetat många år i yrket går ofta ner i arbetstid för att de inte orkar arbeta så mycket på natten längre. Kanske kan de i stället få en ny roll där de handleder och stöttar nya kolleger. Då kan deras kompetens och erfarenheter tas tillvara samtidigt som de slipper gå ner i tid.

Nöjd med samsynen

I en kommentar till det nya avtalet säger Lena Hadad, HR-direktör vid Akademiska sjukhuset:

– Det viktigaste är att vi har nått en samsyn om de stora framtidsfrågorna. Vi vill tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal arbeta för att förbättra arbetsmiljön och stärka professionerna. Vården har stora utmaningar när det gäller bemanningen och ett samarbete är självklart för att hitta en väg framåt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida