Oenighet om arbetstider ledde till uppsägningar i Umeå

- Det är rättsstridigt att göra så här, anser Gunnar Sundin förbundsombudsman på Vårdförbundet i Västerbotten om Umeå kommuns beslut att säga upp fyra sjuksköterskor som inte vill gå med på längre veckoarbetstider.

Det var i början av 2000-talet som kommunen inrättade sjuksköterskepatruller för tjänstgöring på kvällar, nätter och helger. De nyanställda fick då en veckoarbetstid på 36 timmar och 33 minuter.

När det var dags att anställa fler sjuksköterskor i patrullerna hade verksamheten en ny chef som kom överens med de nya om en två timmar längre veckoarbetstid. Men nu har det kommit ännu en ny chef som har uppmärksammat att sjuksköterskorna har olika veckoarbetstid.

Enskild överenskommelse

Den nya chefen har försökt få de sjuksköterskor som arbetade kortare tid att gå med på att arbeta två timmar till i veckan.

– Arbetsgivaren har skrämt sex av dem att acceptera men fyra som är våra medlemmar har sagt nej, säger Gunnar Sundin.

Den 20 mars sades de fyra upp.

– Arbetsgivaren hävdar att det inte går att gå ifrån det centrala kollektivavtalets veckoarbetstid. Men vi hävdar att det avtalet är en juridiskt bindande enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd som ger möjlighet till flexibilitet, förklarar Gunnar Sundin. 

Dålig personalpolitik 

Han har begärt en tvisteförhandling om ogiltigförklaring av uppsägningarna. Den ska hållas den sista april.

– En av de fyra sjuksköterskorna går i pension om ett år. Det är dålig personalpolitik att behandla en anställd så efter alla år, kan man tycka, säger Gunnar Sundin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida