Arbetstider

Oenighet om arbetstidsvillkor kan leda till konflikt

Oenighet om arbetstidsvillkor kan leda till konflikt
Rickard Uppenberg är upprörd över hur Falck Ambulans, använder jourtiden i Skåne. Foto: Anders Olsson

De privata ambulansföretagen vill försämra arbetstidsvillkoren för sina anställda och om ingen lösning nås innan den sista juni är Vårdförbundet inte främmande för konflikt.

Den sista juni löper ambulansavtalet mellan Vårdförbundet och Almega Vårdföretagarna ut och parterna står fortfarande långt ifrån varandra. Om förhandlingarna strandar och det blir konflikt kommer den beröra 500 medlemmar vid privata ambulansföretag.

– Våra yrkanden är rimliga och motsvarar de villkor som våra medlemmar inom den offentliga sektorn har. Vi kan inte gå med på att villkoren dumpas inom den privata sektorn, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Hålla nere antalet anställda

Vårdförbundets viktigaste yrkanden gäller rätt till vila och återhämtning vid nattarbete, översyn av jour och beredskap, att all tid på jobbet ska räknas som arbetstid och specialistutbildning, AST, med full betalning.

Enligt Annelie Söderberg vill motparten, Almega, å sin sida minska tiden för vila och återhämtning.

– Det är en arbetsgivare som vill ha en låg bemanning och jag kan inte se annat än att tanken är att öka förtjänsten genom att hålla ner antalet anställda, säger hon.

Sämre villkor för semestrar och övertid

Almega har kommit med motyrkanden som Vårdförbundet inte kan acceptera. De vill bland annat förlänga semesterperioden till att omfatta mitten av maj till mitten av september, begränsa rätten till sammanhängande sommarsemester från fyra till tre veckor, införa årsarbetstid och öka utrymmet för övertid.

– Rätt till endast tre veckors sommarsemester innebär att avtalet skulle ge sämre villkor än de semesterlagen och kollektivavtalet i dag anger, årsarbetstid innebär att arbetsgivaren kan koncentrera arbetstiden till sommar och jul när anställda vill vara lediga och att öka utrymmet för övertid innebär att det blir ännu svårare för medlemmar att få vila och återhämtning, säger Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef.

Stridsåtgärder i juli

Enligt Vårdförbundets förhandlare är alla delar i arbetsgivarens yrkanden av sådan karaktär att de försämrar medlemmarnas möjligheter till vila och återhämtning. Om inga eftergifter görs kan förhandlingarna stranda.

– Om de strandar kan förbundet vidta stridsåtgärder som kan bryta ut tidigast i mitten av juli, säger Annelie Söderberg.

Rickard Uppenberg

Rickard Uppenberg, ambulanssjuksköterska och förtroendevald i Vårdförbundet vid Falck Ambulans i Skåne, hoppas på ett bättre avtal och är beredd på stridsåtgärder för att nå dit. Han är trött på de dåliga arbetstidsvillkoren i de privata ambulansföretagen. Inom Region Skåne finns omkring 200 av de 500 medlemmar som skulle beröras av en konflikt.

– På vissa av våra ambulansdistrikt är veckoarbetstiden 38,25 timmar plus jour, vilket jag ser som ett förklätt arbetstidsuttag. Ett sätt för arbetsgivaren att ta ut mer arbetstid än vad avtalet anger. Jourersättningen är dessutom så låg att det är en billig lösning för arbetsgivaren, säger Rickard Uppenberg.

Använder jourtiden fel

Han är upprörd över hur hans arbetsgivare, Falck Ambulans, använder jourtiden. Inte sällan kan jouren omfatta upp till tio timmar i veckan och då är villkoren sådana att det är svårt att koppla av – och ännu svårare att sova. Ambulanspersonalen ska kunna vara i bilen redo för utryckning på 90 sekunder.

Rickard Uppenberg anser att arbetsgivarna inom Almega har en gammaldags syn på vila och återhämtning och är rädd att de privata ambulansföretagen blir ett slags b-lag när det kommer till arbetstider.

– Att vara uppe hela nätter och att dessutom riskera att få stanna efter arbetstid för att det inte finns någon avlösning är slitigt. De flesta orkar inte mer än fyra-fem år. Om vi ska hålla ett helt yrkesliv måste arbetsgivaren ändra inställning.

Blir svårt att rekrytera

Sker ingen förändring tror han att det blir svårt för de privata ambulansföretagen att rekrytera personal i framtiden. För varför ta ett arbete där när de offentliga arbetsgivarna ger så mycket bättre arbetstidsvillkor för dem som arbetar både dag och natt – vilket de flesta gör. Själv kommer Rickard Uppenberg att bli offentlig anställd från och med början av nästa år och det är han glad för.

– De privata arbetsgivarnas sätt att använda jour och beredskap gör vårt avtal till ett slags dumpningsavtal. Det är bra om Vårdförbundet sätter ner foten och tar kampen för samma arbetstidsvillkor – oavsett om man är privat eller offentligt anställd. Alla behöver vila och återhämtning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida