Oenighet om hur ambulanssjukvården ska samordnas på nationell nivå

Oenighet om hur ambulanssjukvården ska samordnas på nationell nivå
Än är det en bit kvar tills ambulansen kan samordnas nationellt. Arkivbild: Anders Olsson

Delade meningar om vilken grundkompetens som behövs i bilarna.

Redan för tre år sedan var Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Ras, överens om hur en nationell samordning av ambulanssjukvården borde se ut (se länk till höger). Men några formella krav till de styrande politikerna har ännu inte förts fram.

Främsta orsaken är att de inte har varit eniga med Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, om vad som bör finnas med på en sådan kravlista. Exempelvis är man fortfarande oense om hur delegationsordningen i ambulanserna ska se ut.

Ett förslag till riktlinjer för en nationell samordning diskuterades annars flitigt på Flisas vårmöte i Stockholm under tisdagen och onsdagen. Vad som sades vill Håkan Klementsson dock inte säga förrän riktlinjerna publiceras offentligt.

?Oense om arbetsrättsliga regler

Men enligt Ras ordförande, Janne Kautto, är man i stort överens om att staten måste ta ett större ansvar för ambulansverksamheten i landet och att det behövs ett nationellt utvecklingscentrum. Men när det gäller de arbetsrättsliga frågorna och vilken kompetens som ska finnas i bilarna är man oenig.

Vårdförbundet och Ras vill exempelvis slopa jourerna och 24-timmarspassen, vilket Flisa hittills har ställt sig kallsinnig till.

– Det är upp till den enskilde arbetsgivaren. Det kan man aldrig få nationell konsensus kring. De arbetsrättsliga frågorna är ingenting vi har prioriterat, säger Flisas ordförande Håkan Klementsson.

Vill ha samsyn kring kompetensbehovet

Men de frågorna är inte heller de allra viktigaste att enas kring, enligt David Liljequist, ombudsman på Vårdförbundet. Det han lyfter fram är istället vikten av samsyn kring vilken kompetens som behövs i ambulanserna. Vårdförbundet och Ras anser att grundbemanningen ska bestå av specialistutbildade ambulanssjuksköterskor.

– Organisationen ska vara en välfungerande del i den vanliga akutsjukvårdskedjan. Då måste de som finns i ambulanserna kunna göra avancerade bedömningar av vårdbehov, så att folk hamnar rätt i vården, säger han.

Här har Flisa ännu inte satt ner foten.  Åt vilket håll det lutar vill ?????Håkan Klementsson inte säga, men enligt såväl David Liljequist som Janne Kautto har organisationen sakta börjat närma sig deras syn på komptensbehovet. 

– Det är viktigt att vi är eniga inom hela ambulanskåren när vi för fram våra synpunkter eftersom det i dag inte finns någon annan som håller i frågan, varken på Socialstyrelsen eller inom Sveriges kommuner och landsting. Min gissning är att det kan ske någon gång kring slutet av detta året, säger Janne Kautto.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida