Oklart om kompensation för nattarbete

Sjuksköterskorna vid onkologiska kliniken på centrallasarettet i Växjö är besvikna på att det ännu inte är klart vilken kompensation som ska gälla för dem som jobbar natt.

Fram till den 1 april i år hade sjuksköterskorna på onkologen i Växjö ett nattindex på 1,4. Det betyder att 10 arbetade timmar på natten räknades som 14. Den
1 april sade arbetsgivaren upp avtalet med motiveringen att hela landstinget Kronoberg skulle få ett index på 1,2, vilket Vårdförbundet inte gick med på. Följden har blivit att de som nu jobbar på natten inte har fått någon kompensation alls sedan i maj i år.

Medlemmarna är arga på arbetsgivaren. Men ilskan riktas även mot Vårdförbundet.

– Många av mina arbetskamrater tycker att Vårdförbundet ska skriva på avtalet. Själv tycker jag att om vi har kämpat så länge så ska vi fortsätta att kämpa.  Men eftersom det inte händer någonting så undrar vi ju vad Vårdförbundet gör för oss, säger sjuksköterskan Maria Olofsson.

Carina Hermansson, ordförande i Vårdförbundet Kronoberg, har full förståelse för att medlemmarna är besvikna, men hon tycker inte att sjuksköterskorna ska acceptera försämringar utan att få någonting i gengäld. Vårdförbundet har vid flera tillfällen förhandlat med arbetsgivaren, som hittills har vägrat att ge högre kompensation.

Från den 1 januari nästa år kommer alla som arbetar natt att få ett index på 1,2, oavsett om avtal har skrivits eller inte

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida