Personal vid Falck Ambulans protesterar mot arbetstiderna

I dag lämnar personal vid Falck Ambulans i Stockholm över en protestlista till arbetsgivaren. 96 av 110 anställda har skrivit på att man inte accepterar att jobba 7,5 vecka utöver ordinarie årsarbetstid. Personalen protesterar även för rättigheten att äta under arbetspassen.

29 december 2011

Överlämnandet av namnlistan kommer att göras av fackligt förtroendevalda vid Falck Ambulans under ett schemaplaneringsmöte i dag klockan 13.50. Totalt har 96 av 110 anställda skrivit under uppropet som tar avstånd från det schema som arbetsgivaren har presenterat.

Enligt förslaget får personalen i genomsnitt 42 timmars arbetsvecka, vilket är 3,75 timmar mer än kollektivavtalet på 38,25 timmar i veckan. Per år blir det 195 timmar, vilket motsvarar 5,1 arbetsveckor per år. Utöver det tillkommer 91 timmar schemalagd arbetstid per år, vilket motsvarar 2,4 arbetsveckor per år.

Övertiden ökar

Personalen anser att systemet med jour och schemalagd arbetstid omedelbart bör avskaffas. I stället vill de att all tid på arbetet ska räknas som arbetstid.

En av dem som ska lämna över protestlistan är Jörgen Blomqvist, arbetsplatsombud på stationen i Västerhaninge och fackligt förtroendevald för Kommunal.

– Övertiden ökar konstant och vi har sällan möjlighet att äta i rimlig tid. Sammanlagt tvingas vi genom jour och schemalagd arbetstid att vara 7,5 arbetsveckor, utöver kollektivavtalet, per år på arbetet. Tid som behövs för vila och egenutbildning. Det blir en sämre arbetsmiljö som riskerar att gå ut över patienterna.

För få ambulanser

Patrik Mill, områdeschef för Falck Ambulans i Stockholm, säger att det är ett bekymmer att personalen inte alltid har tid att ta matrast och möjlighet att gå hem i tid. Men att det beror på antalet ambulanser och turtätheten.

– Det är beställaren som bestämmer antalet ambulanser och SOS Alarm som har uppdraget att dirigera. Men tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal tittar vi på det här för att försöka hitta en lösning.

Han menar att Falck följer det centrala kollektivavtalet till punkt och pricka. Jouren används delvis för att reglera den ordinarie arbetstiden, och allt arbete som utförs utöver det som schemalagts betalas ut som övertid.

För högt tryck

Men de anställda arbetar mycket övertid och har inte tid att äta. Har ni tillräckligt med personal?

– Tyvärr är det för högt tryck i Stockholm i dag. Som enskild aktör kan vi inte göra så mycket åt det. För att kunna hitta en bra lösning, så att personalen kan ta matraster och gå hem i tid, måste fackförbunden, beställaren, leverantörerna och SOS Alarm bli mer samkörda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida