Rapport. 70 nattarbetande beräknas dö varje år i bröstcancer

I en ny kunskapsöversikt visar Arbetsmiljöverket på hur många nattarbetande kvinnor som årligen beräknas dö i bröstcancer.

Rapporten påvisar inte faktiska fall utan är en beräkning utifrån kända siffror. Till grund för uträkningen ligger de dödsfall under 2007 som inträffade i åldrarna 25 till 74 år och antalet arbetsrelaterade dödsfall i cancer, lung- och luftvägssjukdom och hjärt-kärlsjukdom. För bröstcancer utgår rapportskrivarna från WHO:s cancerforskningsinstituts, IARC, rapport Monograph 98, som anger en relativ risk för bröstcancer vid skiftarbete på mellan 1,4 och 2,2.?

De räknar med att 80 procent av kvinnorna i Sverige yrkesarbetar och att 11 procent har nattarbete som stör dygnsrytmen, enligt 2007 års arbetsmiljöundersökning. Baserat på de siffrorna kommer rapporten fram till att med en relativ risk för bröstcancer på 1,5 skulle det motsvara ett 30-tal dödsfall bland kvinnor före 75 års ålder och ungefär lika många fall bland kvinnor över 75 år. Sammantaget ger beräkningen en dödssiffra på 67,9 kvinnor per år.?

I Danmark kan kvinnor som har drabbats av bröstcancer få arbetsskadeersättning om de har arbetat natt i minst 20 år. Danskarna bygger det beslutet på IARC:s uppgifter. Att man där anser att det finns forskning som styrker att det finns ett samband mellan nattarbete och bröstcancer har Vårdfokus tidigare berättat. I Sverige anses det däremot inte gå att bevisa något sådant samband.??

Leif Aringer, överläkare och medicinsk expert på Arbetsmiljöverket, anser att den nya kunskapsöversikten ger ytterligare stöd för att stress och nattarbete kan ge hälsoproblem. ?

— Men det är inte vår uppgift att avgöra vad som ska räknas som arbetsskada. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida