RÄTTELSE. Uppsägning av avtal gäller inte hela Skåne?

29 oktober 2009

I förra numret angav vi felaktigt att alla lokala kollektivavtal när det gäller arbetstid är uppsagda av Region Skåne. I texten har en mening fallit bort som lyder: »Undantaget är de kollektivavtal som finns på Umas och USiL.« På dessa sjukhus är alltså inte avtalen uppsagda.

Vårdfackets redaktion beklagar misstaget. ???

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida