SKÅNE. »Neddragningarna präglas av en kvinnofientlig syn«

I strid mot Region Skånes regler har Ängelholms sjukhus annonserat ut flera deltidstjänster för sjuksköterskor.

Regionens fullmäktige beslutade i november 2003 att inga nya tillsvidareanställningar får annonseras ut som deltidstjänster efter den 1 januari 2004. Ändå är det just detta som har skett vid Ängelholms sjukhus.

Enligt personalchefen, Dan Håkansson, har annonserna tillkommit på grund av »olyckliga omständigheter« och en strävan att anpassa sig till den pressade ekonomin.

Susi Nilsson, ledamot av styrelsen i Vårdförbundets avdelning Skåne, ser dock de »olyckliga omständigheterna« som symtomatiska för hur arbetsgivarna i dag ser på sina anställda.

? De metoder som landsting och kommuner runt om i landet har börjat använda sig av för att spara pengar är oroväckande kvinnofientliga.

Som exempel tar hon alla de förslag om återgång till helgtjänstgöring varannan vecka som lagts fram på flera håll i landet. På andra håll får personalen inte längre lägga egna scheman. Och i landsting efter landsting görs kraftiga neddragningar utan tillstymmelse till konsekvensbeskrivningar, vilket ytterst drabbar personalen ? de allra flesta kvinnor ? hårt.

Sedan Vårdförbundets skyddsombud, Agneta Gustavsson, uppmärksammat personalchefen på reglerna har han förklarat att dessa fortsättningsvis ska följas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida