SKL prioriterar Vårdförbundets medlemmar framför Kommunals

SKL prioriterar Vårdförbundets medlemmar framför Kommunals
Lars Dahlberg, förste vice ordförande i Sveriges kommuners och landstings förhandlingsdelegation

Ett skäl till att arbetsgivarorganisationen SKL avfärdar Kommunals krav i avtalsrörelsen är att man vill visa att utbildning lönar sig. Därför prioriterar SKL Vårdförbundets medlemmar och lärarna.

I en artikel i Kommunalarbetaren säger  Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, förste vice ordförande, Lars Dahlberg, att arbetsgivarorganisationen har stora åtaganden mot lärarna och Vårdförbundet som de är angelägna att fullfölja. Uttalandet är  en förklaring till varför SKL inte accepterar Kommunals krav i avtalsrörelsen.

– Jag tänker inte ge mig in i en diskussion om kronor och ören och det är inte vad mitt uttalande handlar om. Vi vill se långa avtal och när Vårdförbundet valde att inte säga upp avtalet visade de en tillit som vi vill svara upp mot. Det gäller speciellt att arbeta med frågor som arbetstider och specialistutbildningar, säger Lars Dahlberg till Vårdfokus.

Inget nytt om lönerna

Vårdförbundets förhandlingschef, Kerstin Persson, tycker det är bra att Sveriges kommuner och landsting prioriterar lärare och Vårdförbundets medlemsgrupper, men påpekar samtidigt att SKL:s uttalande inte innebär några ytterligare lönepåslag i nuläget.

– Det senaste som har hänt avtalsmässigt är att arbetsgivarna har gått med på förändringar i allmänna bestämmelser som bland annat innebär höjd ob-ersättning vid nattarbete. Dessutom räknas andra ersättningar, som jour och beredskap, numera i procent på lönen vilket är ett genombrott, säger hon.

En bra utdelning

Kommunal har varslat om strejk och Medlingsinstitutet har utsett två medlare.

Lars Dahlberg är förvånad över förbundets stridsåtgärder eftersom han anser att Kommunal har haft en ganska bra utdelning i de senaste avtalsrörelserna.

– Jag tolkar Lars Dahlbergs uttalande som att arbetsgivaren inser att de måste prioritera grupper med akademisk examen om det överhuvudtaget ska vara möjligt att rekrytera till skola och sjukvård i framtiden, säger Kerstin Persson.

Lars Dahlberg instämmer i att kommuner och landsting har rekryteringsproblem som kommer att förvärras. Pensionsavgångarna är stora de närmaste tio åren.

– Det är ett jämställdhetsproblem att lönerna inom kvinnodominerade yrken ligger lägre än inom mansdominerade. Det gäller inte minst akademiskt utbildade kvinnor. Vi som arbetsgivare måste visa att det lönar sig att satsa på utbildning, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida