»Ställ frågor om ansvar och villkor«

Ta noga reda på vilka villkor som gäller, vem din närmaste chef är, vilka arbetstider du kommer att ha och vilket ansvar som vilar på dig respektive på forskaren, innan du tar uppdraget.

1 februari 2008

Den uppmaningen riktar Ann-Sofie Togner, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Kalmar, till alla som överväger att ta ett uppdrag som forskningssjuksköterska.
Villkoren för forskningssjukskötersk­or ser väldigt olika ut beroende på vilken typ av anställning det handlar om. Sjuksköterskan kan vara helt eller delvis tjänstledig för uppdraget, eller som Ylva Wessman vara anställd på en forskningsenhet inom hälso- och sjukvården. Vilka anställnings- och lönevillkor som gäller, vem som är närmaste chef och därmed ansvarig för medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, lönesamtal och kompetensutveckling, är därför viktigt att sjuksköterskan vet innan hon eller han tar uppdraget. Inte sällan har forskningssjuksköterskor svårt att få utrymme för löneutveckling, berättar Ann-Sofie Togner, vilket kan bero på att det inte är tydligt vilken chef som har det ansvaret.

Vilket ansvar forskningssjukskötersk­an själv har måste också redas ut inför uppdraget. Hon eller han arbetar på uppdrag av en forskare och har därmed inte en självständig ställning. I mötet med patienten kan många olika frågor uppstå: är det forskaren eller forskningssjuksköterskan som ska inhämta patientens samtycke? Vad innebär det för dig som forskningssjuksköterska? Om det visar sig att en patient inte förstår svenska så bra, finns det pengar för att anlita tolk?
– Forskaren har fått en summa pengar för att genomföra en studie och knyter en forskningssjuksköterska till sig som ska utföra delar av studien. Forskningssjuksköterskan måste därför själv förvissa sig om vad som gäller, säger Ann-Sofie Togner.

Arbetstiderna, och därmed hur tillgänglig forskningssjuksköterskan ska vara för patienterna, och när, är också en viktig fråga.
– Ta reda på vad som krävs av dig, uppmanar Ann-Sofie Togner. Om du förväntas åka in till sjukhuset klockan 24 en lördag natt för att en studiepatient har fått biverkningar av det läkemedel som prövas, ska du vara medveten om det innan du tar uppdraget. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida