Nattarbete

Stressforskare kritisk till nya rön om cancer och nattarbete

Stressforskare kritisk till nya rön om cancer och nattarbete
Professor Torbjörn Åkerstedt håller fast vid varningen: Undvik lång tids nattarbete. Foto: Maria Ejd

Brittiska forskare har i en ny meta-analys slagit fast att det saknas samband mellan nattarbete och bröstcancer. Stressforskaren Torbjörn Åkerstedt anser att analysen är tveksam eftersom stora delar av tidigare forskning har utelämnats.

10 oktober 2016

För ett par år sedan varnade svenska stressforskare för att kvinnor som arbetat natt under lång tid löpte större risk än andra att få bröstcancer. Men för några dagar sedan berättade Vårdfokus om en ny forskningssammanställning där brittiska forskare funnit att det inte finns något sådant samband.

Studien har publicerats i Journal of the National Cancer Institute och är en meta-analys av tio studier, bland annat från Sverige, Nederländerna och USA. 1,4 miljoner kvinnor har ingått och av dem fick 4 660 som arbetat nattskift bröstcancer. Det innebär, enligt studien, en obetydlig ökad risk jämfört med kvinnor som inte arbetat natt.

Varnade för lång tids nattarbete

Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska institutet, är en av dem som har varnat för hälsorisker med nattarbete. För ett par år sedan redovisade de svenska stressforskarna en studie som visade att kvinnor som arbetat natt i mer än 20 år löpte en markant ökad risk för bröstcancer.

Då sa Torbjörn Åkerstedt så här till Vårdfokus: ”Exponeringstiden spelar stor roll så slutsatsen blir att kvinnor bör undvika att jobba natt under lång tid – särskilt om de har en ärftlig risk för bröstcancer”.

Vad säger du om de resultat som forskarna bakom den brittiska metastudien nu presenterar?

– Jag anser att det är en märklig studie i och med att forskarna har hoppat över fall- och kontrollstudier och gått enbart på prospektiva studier, som syftar framåt, säger han.

Prospektiva – framåtsyftande – studier innebär att ett stort antal slumpvis utvalda kvinnor har fått frågor om nattarbete och bröstcancer. Till skillnad från fall- kontrollstudier där ett antal kvinnor som har insjuknat i cancer har svarat på frågor om hur mycket de har arbetat natt.

– Eftersom forskarna har valt bort att fråga insjuknade kvinnor om hur mycket de har exponerats för nattarbete anser jag att det här är en tveksam sammanställning. Jag är säker på att de kommer att få frågor om resultatet – kanske framför allt från etablerade danska forskare som tidigare har slagit fast sambandet mellan bröstcancer och lång exponering för nattarbete.

Gällde en liten grupp

Men Torbjörn Åkerstedt ifrågasätter inte helt slutsatsen i den brittiska studien. Att sambandet mellan nattarbete och bröstcancer är svagt har även Stressforskningsinstitutets tidigare studier visat, säger han.

– När vi rapporterade om den ökade risken underströk vi att det bara gällde kvinnor som exponerats för nattarbete under lång tid – över 20 år – och att det var en liten undersökningsgrupp och att sambandet därför var svagt. Även om journalister gärna överdrev det. Den här forskningssammanställningen ändrar inte något i rekommendationen att undvika nattarbete över mycket lång tid.

De svenska stressforskarna har fortsatt att undersöka hur nattarbete påverkar hälsan. I en nyligen publicerad studie har personer som arbetar natt svarat på frågor om hur deras arbetstider påverkar sömn, trötthet och socialt liv. Svaren visar att det inte är själva nattarbetet som är problemet.

– Det som skapar problem är framför allt arbetsgivarens korta framförhållning och för lite vila, mindre än elva timmar, mellan arbetspassen. Att med kort varsel få veta att man ska arbeta natt har en negativ påverkan på det sociala livet, säger Torbjörn Åkerstedt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida