Svårt få vikarier även i Västerås

Svårt få vikarier även i Västerås
Som på så många andra ställen i landet har Centrallasarettet i Västerås svårt att få tag på sjuksköterskevikarier denna sommar.

Hopplöst att få tag på vikarier och ständigt underbemannat. Så ser situationen ut på många av vårdavdelningarna på Centrallasarettet i Västerås. Precis som på så många andra ställen denna sommar.

Norrbotten, Skåne och Västmanland. I många kommuner och landsting har det just denna sommar visat sig vara extremt svårt att få tag på sjuksköterskevikarier.

– Till en del beror det säkert på att folk inte längre vill bli sjuksköterska. Det är för låga löner och för låg status, säger Ingrid Edman, vice ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

– Just nu ser vi också ökade sjukskrivningstal för yngre medarbetare. När de är färdiga med sin utbildning och kommer ut i verkligheten möts de av krav på att vara fullfjädrade och kunna prestera lika mycket som de som har arbetat som sjuksköterskor i 30 år.

Extremt svår
 
På nära håll ser hon problematiken på Centrallasarettet i Västerås, där bemanningen denna sommar har varit extremt svår att få till. På många avdelningar jobbar de i princip med halva den normala styrkan.

– Man drar ner på vårdplatserna och kör med minimibemanning på de vårdplatser som är öppna. Men eftersom patienttrycket inte avtar öppnas de stängda platserna igen, för att sedan återigen stängas, säger Ingrid Edman.

Personalen i kläm

Hon liknar det vid ett dragspel där personalen kommer i kläm.

– Personalen har det väldigt tufft. De får stora ansvarsområden med många patienter. På vissa avdelningar finns det ingen chef, vilket innebär att de dessutom blir en form av administratörer som ska sitta och ringa in personal.

Vikarier har i vissa fall visat sig omöjligt att få tag på. En av förklaringarna tror Ingrid Edman är att lönerna för sjuksköterskor är bland de lägsta i landet i just Västmanland.

– Det gör naturligtvis att nyutbildade sjuksköterskor inte är så intresserade av att jobba i det här landstinget., säger hon.

Återvänder till Stockholm

En annan förklaring som hon ser är att sjuksköterskeprogrammen på Mälardalens högskola fick många studenter från Stockholm i samband och med att sjuksköterskeutbildningen på Karolinska institutet underkändes av Högskoleverket för några år sen.

– De stannar ju inte här utan åker hem till Stockholm och jobbar när de är klara med sin utbildning, säger Ingrid Edman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida