Tid är inflationsskyddad

Ta upp arbetstiden i kommande avtalsförhandlingar!

4 januari 2008

I avtalsförhandlingar på 90-talet valde undersköterskorna kortare arbetstid i stället för högre lön medan sjuksköterskorna valde högre lön. Detta medförde att sjuksköterskor med skiftgång fick 38,25 timmar per vecka och undersköterskor fick 37 timmar per vecka.

Vi har nu levt med denna verklighet ett antal år och denna fråga bör aktualiseras ännu en gång i kommande avtalsförhandling. I dag värderas kanske också ledig tid högre än tidigare. Unga sjuksköterskor försöker få barn, familjeliv och jobb att gå ihop. Äldre sjukskötersk­or har med åren fått allt svårare att ställa om livsklockan mellan olika skift. Långa och många resor till och från arbetet slukar mycket av vår lediga tid.
Om man också ser till livslönen för en sjuksköterska får man ju inse att tre års studier med förlorad arbetsinkomst och studieskulder aldrig kommer att kompenseras i pengar.

Tid är också pengar. Värdet på den arbetstidsförkortning som undersköterskor fick vill jag belysa enligt nedan.

  • 1,25 timmar per vecka ger 6,25 timmar på 5 veckor. Detta ger möjlighet att oftare än nu lägga in en tredagarsledighet. Alla vet vi att en dags ledighet känns mycket kort, medan två dagars ledighet ger mycket mer vila åt kropp och själ. Tre dagars ledighet med jämna mellanrum skulle öka vilan. 
  • 1,25 timmar kortare arbetstid per vecka ger närmare två veckor per år.

Sist men inte minst!

Tid är inflationsskyddad. 1,25 timmar är alltid 1,25 timmar.

TEXT: Hiasjuksköterskorna, Sunderby sjukhus

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida