Träning bättre än kortare arbetstid

4 december 2008

I ett år fick anställda vid Folktandvården i Stockholm pröva antingen 37,5 timmars arbetsvecka eller 2,5 timmars träning i veckan. Hälsokontroller visade att den fysiska hälsan förbättrades mest i träningsgruppen. Samtidigt sjönk kostnaden för sjuk­frånvaron med 21 procent. I gruppen med förkortad arbetstid var siffran 6 procent.

– Ska man stimulera till fys­isk aktivitet är det bättre att göra det på arbetstid än att ge ledigt, säger Ulf Lundberg, professor i biologisk psykologi vid Stockholms universitet.

Studien heter Arbetstider, stress och psykologiskt välbefinnande inom offentlig förvaltning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida