Tvist i Västerbotten kan avgöra omdiskuterad arbetstidsfråga

Hur ska man kompenseras för att ha kallats in under dygnsvilan när man är i beredskap? Vårdförbundet anser inte att arbetsgivaren har rätt att ensidigt bestämma över när kompensationen ska tas och hur den ska se ut. Ett fall i Västerbotten kan bli det pilotfall som avgör tolkningen.

Tvisten gäller en sjuksköterska på lasarettet i Lycksele som först arbetade ordinarie skift 07.30-19.00. Direkt efter hade hon beredskap till 07.30 dagen därpå. Under beredskapen arbetade hon på kvällen 3 timmar och 15 minuter. 

Morgonen efter beredskapen gick sjuksköterskan åter på sitt ordinarie skift, som enligt schemat skulle vara 07.30-16.30. Men klockan 14.45, 1 timme och 45 minuter innan det ordinarie arbetspassets slut, uppmanades hon att gå hem. Hon stannade dock kvar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har därefter dragit den tiden, alltså 1 timme och 45 minuter, från sjuksköterskans kompsaldo utan att hon har godkänt detta.

?Brott mot flera regler och lagar?

Vårdförbundet anser nu att landstinget i Västerbotten har brutit mot en rad regler och avtalsparagrafer: EUs arbetstidsdirektiv, arbetstidslagen, löneavtalets allmänna bestämmelser och lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt.

Och detta har skett genom:

? att sjuksköterskan kallades in under beredskapen utan att det finns varken ett centralt eller ett lokalt avtal om avvikelse från elva timmars sammanhängande dygnsvila.

? att arbetsgivaren ? utan samtycke från sjuksköterskan och mot hennes vilja, och utan stöd i det centrala avtalets allmänna bestämmelser ? har lagt ut kompensationsledighet som dras från hennes kompsaldo. De timmar som finns på ett kompsaldo är en lönefordran, säger Vårdförbundet, och kan inte ? utan den anställdes medgivande ? kvittas mot en fordran som arbetsgivaren anser sig ha på arbetstagaren. Speciellt inte när det beror på brister i arbetsorganisation och schemaläggning.

Dessutom, säger Vårdförbundet, har den anställde rätt att själv välja om kompensationsledighet ska tas ut i tid eller pengar. Om hon väljer att ta ut kompensationen i tid kan inte arbetsgivaren, enligt Vårdförbundet, själv bestämma när utan måste göra det tillsammans med den anställde.

Kan bli ett prejudikat

Vårdförbundet har nu begärt en lokal tvisteförhandling. Om parterna inte kan komma överens förs med största sannolikhet frågan till central nivå och kan vid oenighet hamna i Arbetsdomstolen.

Det här fallet kan få stor betydelse i hela landet. Eftersom det som skedde i Lycksele inte är någon unik händelse kan slutresultatet av den här tvisten bli ett prejudikat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida