Tvisteförhandling om arbetstider i Umeå slutade i oenighet

Fyra sjuksköterskor i Umeå vägrade att följa arbetsgivarens uppmaning att gå upp i arbetstid. Då sade kommunen upp sjuksköterskorna på grund av "arbetsbrist".

– För oss som förbund är detta en oerhört viktig principiell fråga, hävdar Gunnar Sundin, förbundsombudsman på Vårdförbundet i Västerbotten.

 De fyra sjuksköterskorna anställdes i början av 2000-talet i en speciell sjuksköterskepatrull som kommunen inrättade för kvälls-, natt- och helgtjänstgöring. Totalt var det tio sjuksköterskor i patrullen. De fick bland annat två timmars kortare arbetstid.

När patrullen växte fick de sjuksköterskor som nyanställdes två timmar längre arbetstid. Nyligen tillträdde en ny chef som försökte övertala sjuksköterskorna med kortare arbetstid att gå upp i tid. Sex av dem gick med på det, men fyra tackade nej, sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet.

Uppsagda i slutet av mars 

De sjuksköterskor som tackade nej sades upp den 20 mars. Skälet var ”arbetsbrist”. Då begärde Vårdförbundets förbundsombudsman Gunnar Sundin en tvisteförhandling om ogiltigförklaring av uppsägningarna.

– Jag har aldrig varit med om att en arbetsgivare tidigare har sagt upp personal utifrån arbetsbrist med hänvisning till kollektivavtalet, säger han och konstaterar samtidigt att sjuksköterskorna erbjuds samma schema som förut plus två timmar. 

Tvisteförhandlingen skulle ha hållits i april men sköts upp till den här veckan och har nu slutat i oenighet.

Skamligt arbetsgivarbud

– Två timmar längre arbetstid innebär två veckors arbete mer om året. Ett av yrkanden för att hitta en lösning var att sjuksköterskorna åtminstone ska få motsvarande summa i pengar. Men arbetsgivaren erbjuder 500 kronor. Det är skamligt, anser Gunnar Sundin.

En annan lösning kunde vara att den kortare arbetstiden fördelas på alla sjuksköterskorna. Så att de med kortare tid arbetar en timme mer mot att de med längre arbetar en timme kortare så länge man arbetar i patrullen. 

Tolkar kollektivavtalet olika 

Enligt Vårdförbundet är Sveriges kommuner och landsting, SKL, och förbundet överens om hur avtalen ska tolkas. Men Gunnar Sundin säger att Umeå kommun hävdar att SKL instämmer i kommunens tolkning. Det vill säga att den kortare veckoarbetstiden är ett fel som ska rättas till och att det inte går att gå ifrån det centrala kollektivavtalets veckoarbetstid.

Vårdförbundet hävdar att kollektivavtalet ger möjlighet till enskilda, mer flexibla överenskommelser mellan arbetsgivare och anställd.

– Det är väldigt tråkigt att det inte går att hitta en lösning. Men arbetsgivaren har inte backat en millimeter. Allt talar för att det blir central förhandling någon gång efter sommaren, säger Gunnar Sundin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida