UMEÅ. Sparkade får behålla jobben

Fyra sjuksköterskor i Umeå kommun som vägrade gå upp i arbetstid utan lönekompensation sades upp. Nu har uppsägningarna dragits tillbaka.

En överenskommelse där sjukskötersk­orna fick mer betalt kunde nås efter centrala förhandlingar.?

– Arbetsgivaren har gått med på att höja de fyra sjuksköterskornas lön med ett belopp som motsvarar höjningen av veckoarbetstiden. Därför har sjuksköterskorna frivilligt gått med på att gå upp i arbetstid och uppsägningarna har dragits tillbaka, säger Jeanette Lindgren Dahlin, jurist på Vårdförbundet.?

Sjuksköterskorna anställdes i en särskild sjuksköterskepatrull för några år sedan där tio personer hade kvälls-, helg- och nattjänstgöring. De fick en veckoarbetstid på 36,33 timmar i sina enskilda anställningsavtal. Nyanställda fick senare 38,25, en vecko­arbetstid som en ny chef sedan krävde av alla sjuksköterskor. Fyra av Vårdförbundets medlemmar sa nej.??

I mars förra året sades de då upp »på grund av arbetsbrist«. Vårdförbundet begärde en tvisteförhandling. När de lokala förhandlingarna slutade i oenighet fördes tvisten till central nivå där man till slut kom överens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida