UPPSALA. Ännu fler säger upp sig på barnonkologen

25 februari 2010

Fler och fler lämnar den barnonkologiska avdelningen 95A på Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan det tidigare arbetstidsavtalet sades upp. Nästan varannan sjuksköterska kommer att saknas, inräknat andra vakanser. Schemat läggs nu vecka för vecka för att klara ut alla vakanserna, berättar Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.?

– Det är i gränslandet för vad som är tillåtet. Även på avdelning 95A måste de få planera sitt liv med några månaders framförhållning, säger hon.?Vårdförbundet har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket för att få ett ingripande och planer finns på att även göra en anmälan till Socialstyrelsen.???

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida