Vårdförbundet om arbetstid i ambulansen: ”Vi måste få till ett centralt avtal”

Vårdförbundet om arbetstid i ambulansen: ”Vi måste få till ett centralt avtal”
Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson vill se en central bestämmelse om kortare arbetstid för dem som arbetar både natt och dag. Foto: Anna Simonsson

Det som nu händer ambulanssjuksköterskorna i Värmland och Dalarna visar hur viktigt det är att vi får ett centralt avtal som reglerar arbetstiden för dem som arbetar både natt och dag. Det säger Kerstin Persson, chefsförhandlare på Vårdförbundet.

I både Värmland och Dalarna vill landstinget förlänga ambulanssjuksköterskornas arbetstid med två timmar i veckan genom att säga upp lokala avtal som i dagsläget ger dem en veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter.

– Vi kan inte ha det så att arbetstiderna för våra medlemmar plötsligt försämras för att landstingen drabbas av spariver, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson.

Lokala avtal tas bort

Till skillnad från Kommunalarbetareförbundet så har Vårdförbundet ingen central bestämmelse som reglerar arbetstiden för dem som arbetar både natt och dagpass. Däremot finns olika lokala överenskommelser på flera håll om förkortad arbetstid.

– Vi har nu ett flertal gånger sett hur de här lokala avtalen ifrågasätts och plockas bort när landstingen tycker att det blir för dyrt. Därför är det en högt prioriterad fråga för oss att få till en central bestämmelse, säger Kerstin Persson.

Nattarbete kräver mer vila

Hon menar att det är helt orimligt att arbeta full tid när man går på roterande scheman och skulle vilja se en modell som innebär att ju fler nattpass man har desto mer vila/återhämtning.

– Vi måste hitta ett nytt system för hur arbetstiden beräknas för dem som arbetar olika tider på dygnet.

Kerstin Persson tycker också att det är besvärande att det centrala avtal som Kommunal har reglerar en kortare arbetstid.

– Arbetsgivaren kan ju inte heller tycka att det är bra att två olika yrkesgrupper inom till exempel ambulansen inte har samma arbetstid.

Partsarbetet med SKL om arbetstiderna har påbörjats och ska förhoppningsvis vara klart mot slutet av året.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida