Vårdförbundet säger nej till nytt flextidsavtal i Västra Götaland

Arbetsgivarna i Västra Götaland har sagt upp avtalen om flextider. Vårdförbundet säger nej till nya avtal.

23 november 2009

Vårdförbundet – och andra fackförbunden – i Västra Götaland vill inte ha de nya avtal om flextider som arbetsgivarna i regionen har arbetat fram. Villkoren är för dåliga.

– Det är svårt att ta ut den intjänade flextiden redan i dag, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland. Med de försämrade villkor som arbetsgivarna erbjuder skulle det bli i princip omöjligt.

Kan inte ta ut tiden

För att i dag kunna ta ut ett överskott på flexsaldot måste man i princip ta ut en hel dags ledighet. Men det ska inte bli möjligt enligt de nya avtalsförslagen.

Det är inte bara flextiden som försämras enligt arbetsgivarens förslag. Också olika arbetstidsmodeller och individuella scheman har tagits bort.

Dessutom finns det enligt Vårdförbundet en risk för att flextiden missbrukas, att den används för att täcka upp de brister som uppstår i de slimmande verksamheterna.

Beordrad övertid i stället för flex

– Det finns exempel på att våra medlemmar känner sig tvingade att ta ut flextid på tid som annars skulle vara att anse som beordrad övertid; till och med att chefen i verksamheten nekar övertidsersättning och hänvisar medlemmen till att lägga övertiden på flextidssaldot. Ett flextidssaldo som de sedan aldrig kan använda eftersom verksamheten inte tillåter att de kan vara lediga, säger Sineva Ribeiro.

Allt sammantaget gör att Vårdförbundet inte vill skriva på ett nytt flextidsavtal. Från den 1 januari gäller arbetstidsbestämmelserna enligt AB, allmänna bestämmelserna i avtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida