VÄSTRA GÖTALAND. Flex åter för flertalet medlemmar

När flextid återinförs i regionen blir det med begränsningar både i hur mycket tid som kan sparas och hur den får tas ut.

»Medlemmarna är väldigt nöjda. Även om nya avtalen inte är bättre än de förra finns de nu på plats i de flesta av de större förvaltningarna. Och flex är något som vi vet att våra medlemmar vill ha«, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.?

Det var i november i fjol som arbetsgivaren ensidigt valde att säga upp avtalen om flextider i regionen. Därefter har det tagits och getts mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren innan båda parter har blivit nöjda.?

I de tidigare avtalen kunde den anställda ligga plus eller minus med hela 80 timmar på vissa förvaltningar, vilket för många innebar att de aldrig fick någon möjlighet att ta ut sin intjänade tid. I de nya avtalen, som dock kan justeras lokalt, är max- och minimitiden 20 timmar. Var fjärde månad måste flextiden nollställas.??

Förut kunde medarbetarna ta ut en hel dags ledighet för intjänad tid, vilket var en av orsakerna till att arbetsgivaren sade upp avtalen. Med de nya avtalen tillåts endast del av dag.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida