Vill lösa bristen på sjuksköterskor med fler undersköterskor

Vill lösa bristen på sjuksköterskor med fler undersköterskor
Fler erfarna undersköterskor skulle lösa sjuksköterskebristen, tror Skånes regiondirektör Jonas Rastad.

Regiondirektören i Skåne är övertygad om att det skulle underlätta bemanningssituationen.

Efter årets sommar saknades ett stort antal sjuksköterskor i regionen. På Skånes universitetssjukhus ledde det till att 100 vårdplatser förblev oöppnade när hösten kom. Men det har även varit kärvt på andra håll i regionen, exempelvis i Helsingborg och Hässleholm.

Hur man ska klara nästa sommar säger sig regiondirektören Jonas Rastad inte ha någon patentlösning på. Men i grunden tror han att det egentligen inte råder någon brist på sjuksköterskor. Problemet är att de som finns delvis gör fel saker.

– På kort sikt har vi definitivt en brist, men om vi hade kunnat hantera våra problem med stödstrukturer på rätt sätt så uppfattar jag att vi inte har någon brist. Dagens situation speglar dagens arbetssätt, säger han.

Sjuksköterskor gör fel saker

Som exempel tar han alla administrativa sysslor som sjuksköterskor tvingas ägna sig åt och som egentligen skulle kunna skötas av andra professioner.

Och erfarna undersköterskor anser han att det kommer att behövas fler av, just för att täcka upp för bristen på sjuksköterskor.

– Vi kommer att titta på rollförskjutningar. Både från läkare till sjuksköterskor och från sjuksköterskor till undersköterskor. Jag tror att vi nyttjar våra sjuksköterskor till fel saker. Om vi kommer tillrätta med det kommer vi att få en helt annan bemanningssituation, säger Jonas Rastad.

Mycket övertid för sjuksköterskorna

Siffror som Vårdförbundet sammanställt, efter att ha begärt ut statistik från Region Skåne, visar att Vårdförbundets medlemmar avstod hela 264 semesterveckor sommaren 2014. Fram till den 1 december hade endast 140 av dessa veckor ersatts med ledighet. Det innebär att mer än 120 semesterveckor fortfarande inte hade tagits ut.

Under perioden juni till augusti drog Vårdförbundets medlemmar dessutom på sig 136 098 övertidstimmar, vilket motsvarar 375 fast anställda årsarbetare.

– Hur dessa övertidstimmar och semestrar skulle ha kunnat undvikas genom att ta in undersköterskor är för mig en gåta. Det är två helt olika professioner där den ena har en gymnasieutbildning och den andra en akademisk universitetsutbildning, säger Mats Runsten, Vårdförbundets ordförande i Skåne.

Mbl-förhandlar sommaren

Vårdförbundet i Skåne har nu begärt mbl-förhandlingar om hur den kommande sommaren ska lösas. Sommar är det varje år och bör därför inte komma som en överraskning för arbetsgivaren, år efter år, menar Mats Runsten.

– Det vi vill är att regionen presenterar en långsiktig plan för hur kompetensförsörjningen ska säkras. Våra medlemmar måste förutom högre lön få bättre arbetstider, bättre scheman och tillräckligt med kolleger. Det regionen nu erbjuder är uppenbarligen inte tillräckligt lockande.

200 fler på ett år

I december 2013 var 2 260 undersköterskor anställda på Skånes universitetssjukhus. Ett år senare var de 2 462.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida