Visstid. Sverige bryter mot EU-rätten

Trots att de svenska visstidsanställningarna bedömts strida mot EU-reglerna anser regeringen inte att de behöver omprövas.??

5 maj 2010

När regeringen 2007 ändrade Las-reglerna anmälde TCO dem till EU-kommissionen. Nyligen kom beskedet att de stri­der mot EU-rätten. Enligt den får man inte stapla olika former av visstidsanställningar på varandra utan en övre tidsgräns, så som är möjligt i Sverige. Systemet kan missbrukas så att människor tvingas till osäkra anställningar i upp till fyra år. Med anledning av EU-kommissionens besked anser TCO att en utredning nu bör tillsättas för att se över och ändra Las, lagen om anställningsskydd.?

Men det är inget som regeringen funderar på i nuläget, trots att den vid två tidigare tillfällen har försökt att övertyga EU-kommissionen om att Sverige gör rätt.?

— EU-kommissionens så kallade formella underrättelse är ett första steg i en lång process som så småningom kan mynna ut i att Sverige ställs inför EG-domstolen. Vi kommer att ge ett svar på varför vi anser att regelverket lever upp till kraven i EU:s visstidsdirektiv, säger Anna Bergsten, sakkunnig hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.?

Som Vårdfacket tidigare har visat missbrukas reglerna ofta av offentliga arbetsgivare som staplar olika former av visstidsanställningar på varandra för att förhindra människor från att få fasta tjänster. ?

— Vi har inte fått några indikationer på att det sker ett omfattande missbruk av den här lagstiftningen, säger Anna Bergsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida