Allt fler barn utreds för ADHD

Allt fler barn i Stockholm utreds för ADHD. Inom hälso- och sjukvårdens förvaltning tror en handläggare att det beror på högre medvetenhet bland personal i vård och skola, och på mer resurser till utredningar.

19 april 2011

Dagens DN.se skriver att 27 procent fler barn utreddes för ADHD förra året jämfört med året innan. Eva Bohlin, handläggare på hälso- och sjukvårdens förvaltning, säger att medvetenheten har ökat både bland föräldrar och personal inom vård och skola.

Hon anser också att det ökade antalet utredningar är en följd av ökade resurser.

– Jag tror att den främsta anledningen är att det inte funnits tillräcklig kapacitet för den här typen av utredningar tidigare. Det gör att det finns ett uppdämt behov, säger Eva Bohlin till DN.se.

Under 2010 gjordes 3 000 utredningar om ADHD bland barn i Stockholm. Av dem fick 75 procent en diagnos på ADHD eller någon form av autistiskt syndrom.

Enligt Eva Bohlin är en diagnos avgörande, både för rätt behandling och för att barnet ska få rätt stöd i hemmet och i skolan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida