Arbetsmiljöverket stoppar ombyggnad av Elevhälsan i Helsingborg

Arbetsmiljöverket stoppar ombyggnad av Elevhälsan i Helsingborg
– Arbetsgiven har inte lyssnat på skolsköterskornas professionella synpunkter utan bara kört på, säger Thomas Lundström i Vårdförbundet Skånes styrelse. Foto: Anders Olsson

Problem med sekretessen. För små mottagningsrum. Dålig planering när det gäller toalett för provtagning. Det är några av de brister som Arbetsmiljöverket slår ner på i sitt beslut att stoppa ombyggnaden av de nya skolsköterskelokalerna i Skolstaden i Helsingborg.

Den 10 juni gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på den blivande Elevhälsan i Skolstaden i Helsingborg, som innebär att fyra äldre gymnasieskolor slås ihop. Inspektionen föranleddes av en anmälan från Vårdförbundets skyddsombud på plats, skolsköterskan Torgny Öhrn.

Nu har Arbetsmiljöverkets beslut kommit. Det innebär att Helsingborgs kommun ålägges att genomföra en riskbedömning och föreslå åtgärder för att undanröja de risker som då kommer fram innan bygget får fortsätta.

”Mycket på fötterna”

 

– Det här beslutet visar att vi verkligen har haft mycket på fötterna när vi drivit den här frågan. Arbetsgiven har inte lyssnat på skolsköterskornas professionella synpunkter utan bara kört på, säger Thomas Lundström i Vårdförbundet Skånes styrelse, som bistått Torgny Öhrn i kontakterna med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket konstaterar att den riskbedömning som har gjorts inför ombyggnaden är bristfällig. Enligt Arbetsmiljöverkets beslut ska kommunen genomföra en riskbedömning när det gäller följande punkter:

Flera punkter

• De nya lokalernas lämplighet avseende placering och dimensionering utifrån den verksamhet de planeras för.
• Behovet av sekretesskydd.
• Toalett vid provtagning.
• Tillgänglighet för eleverna.

Arbetsmiljöverket slår också ner på att skolledningen inte gett eleverna möjlighet att medverka i planeringen av de nya lokalerna. Enligt arbetsmiljölagen ska de ha den möjligheten.

Eleverna har – när de till slut tillfrågades – bland annat protesterat mot att det är väl långt för de elever som går i den mest avlägsna skolan. De kommer inte att hinna fram och tillbaka på sina raster, konstaterar elevernas företrädare.

Vite: 100 000 kronor

Arbetsmiljöverket har också beslutat att kommunen omedelbart ska avbryta ombyggnaden. Det beslutet gäller oavsett om det överklagas eller inte. Beslutet är kopplat till ett vite – om kommunen inte följer Arbetsmiljöverkets beslut åläggs den att betala böter på 100 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida