vaccination

Åtta av tio flickor vaccinerade mot hpv

Åtta av tio flickor vaccinerade mot hpv
Allmän vaccination för flickor mot hpv infördes 2012 i Sverige. Folkhälsomyndigheten ska nu utreda om även pojkar ska erbjudas hpv-vaccin. Arkivbild: Colourbox

"Vi skulle helst se att andelen vaccinerade låg ännu högre", säger Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationstäckningen för hpv fortsätter att ligga kring 80 procent. Det visar uppdaterade siffror för år 2015 från Folkhälsomyndigheten.

– Vi skulle helst se att andelen vaccinerade låg ännu högre, i samma nivå som för övriga vacciner i barnvaccinationsprogrammet, för att uppnå bästa möjliga skyddseffekt i befolkningen. Men det här är ett vaccin som är jämförelsevis nytt i det nationella vaccinationsprogrammet så en lägre andel är inte oväntad, säger Tiia Lepp, utredare vid enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Alla flickor i årskurs 5 och 6 erbjuds två doser hpv-vaccin inom ramen för det allmänna nationella vaccinationsprogrammet.

Vårdfokus har tidigare berättat om att vaccinationerna redan har lett till att andelen flickor som drabbas av allvarliga cellförändringar senare i livet har minskat bland de som vaccinerats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida