Forskning

Även små avvikelser hos nyfödda ökar risken för cp-skada

Även små avvikelser hos nyfödda ökar risken för cp-skada
Även små avvikelser på Apgarskalan kan kopplas till en ökad risk för att barnet senare ska få diagnosen cp eller epilepsi. Arkivbild: Getty Images

Även lätt sänkta poäng på den så kallade Apgarskalan kan kopplas till en ökad risk för att barnet ska få cerebral pares eller epilepsi. Det visar en svensk observationsstudie som gjorts av forskare vid Karolinska institutet i Solna.

8 februari 2018

Apgar är ett poängsystem som används rutinmässigt vid förlossningar för att bedöma det nyfödda barnets hälsa en, fem och tio minuter efter födelsen. Skalan går från 0 till 10 poäng, där 10 poäng tyder på att barnet är fullt friskt.

Att låga Apgarpoäng efter en eller fem minuter är kopplat till ökad risk för cerebral pares, cp, eller epilepsi är känt sen tidigare. I den nya studien från Karolinska institutet visar det sig att även små förändringar på Apgarskalan påverkar risken för neurologiska skador.

Fördubblad risk

Jämfört med barn som fick 10 poäng efter fem minuter sågs en fördubblad risk för cp hos nyfödda som fick 9 poäng. Ännu högre risker sågs vid liknande Apgarpoäng tio minuter efter förlossningen.

Även risken för epilepsi ökade ju lägre poäng barnet hade efter fem och tio minuters Apgarkontroll, även om det inte var lika uttalat som för cp.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att även om de relativa riskerna är stora så är de absoluta riskerna för cp och epilepsi små. Det innebär att även de flesta barn med mycket låga Apgarpoäng inte utvecklar cp eller epilepsi.

Det säger Martina Persson, barnläkare och docent vid institutionen för medicin på Karolinska institutet och en av de ansvariga forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Viktigt med tidsintervall

Även små poängförändringar mellan fem och tio minuter efter födelsen visade sig påverka riskerna. Till exempel hade barn med Apgarpoäng 7-8 vid fem minuter och 9-10 vid tio minuter högre risk att drabbas av cp eller epilepsi än barn som hade 9-10 poäng vid båda tidpunkterna.

Högre risk för epilepsi observerades också hos barn som fått 10 poäng vid fem minuter och 9 poäng vid tio minuter, jämfört med barn som fick full poäng vid båda tidpunkterna.

Studien – Five and 10 minute Apgar scores and risks of cerebral palsy and epilepsy: population based cohort study in Sweden – publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida