Bara vartannat fall av barnmisshandel anmäls av vården

Bara vartannat fall av barnmisshandel anmäls av vården
I dag disputerar Björn Tingberg på en avhandling som visar att vårdpersonal ofta väljer att inte anmäla barnmisshandel. Foto: Emelie Nordstrand Lindgren

Hälften av alla barn som fått diagnosen fysisk misshandel anmäls inte till socialtjänsten. Och bara sex av tio som utsatts för sexövergrepp anmäls. Vårdpersonal bryter mot lagen, visar en ny avhandling.

17 december 2010

Barnsjuksköterskan Björn Tingberg är förvånad över vad hans studier visar, trots att han har jobbat länge med utsatta barn.

– De här barnen har fått diagnosen fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Då kan man inte längre skylla på att man inte har sett. Jag blir bedrövad över hur dåliga vi inom vården är på att anmäla, säger han.

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Björn Tingbergs journalgranskning vid Astrid Lindgrens barnsjukhus visar att hos bara 51 procent av de misshandlade barnen fanns dokumentation om att en anmälan till socialtjänsten hade gjorts, trots vårdpersonalens lagstadgade skyldighet att slå larm bara det finns en misstanke.

Siffran kring sexuella övergrepp var något bättre, 62 procent, men där hade Björn Tingberg förväntat sig att alla anmäldes.

– 62 procent är jättelågt. I tre fall uppgav familjerna att de redan hade kontakt med socialtjänsten men det kan lika gärna ha handlat om att få hjälp med hyran. Vården tog aldrig reda på det. Vi är glada att slippa undan, säger han.

Viktigt med klarspråk

Avhandlingen visar hur viktigt det är att tala klarspråk och samarbeta på sjukhuset. När röntgenpersonal skriver att resultatet från en datortomografi kan bero på att ett spädbarn har skakats ökar chansen att det startas en misshandelsutredning och blir en anmälan.

– Det räcker inte att beskriva fynden, det måste stå svart på vitt.

Björn Tingberg poängterar att problemet med få anmälningar inte bara finns vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, ALB. Tvärtom kan det se värre ut i resten av landet eftersom ALB jobbar aktivt med utbildning via Sveriges första barnskyddsteam, Mio, som startade här i våras.

Fakta om studien

  • 137 barn ingick , varav 95 utsatts för fysisk misshandel, 42 för sexuella övergrepp.
  • Medianåldern var 10 respektive 6 år.
  • Sexuella övergrepp var något vanligare bland flickor.
  • Barn med fysisk misshandel anmäldes till socialtjänsten i 51 procent av fallen, till polisen anmäldes 22 procent av dem.
  • Sexuella övergrepp på barn anmäldes till socialtjänsten i 62 procent av fallen, till polisen anmäldes 50 procent av dem.

Samarbete lönar sig

I en studie på 68 barn under 2 år med blödningar som kunde bero på skakvåld visade det sig att när röntgenpersonal undersöker spädbarn med datortomografi och uttryckligen skriver i remissvaret att fynden kan bero på att barnet har utsatts för skakvåld ökar anmälningsbenägenheten markant:

  • 61 procent av barnen fick en misshandelsutredning.
  • 54 procent anmäldes till socialtjänsten.

Om röntgen inte tipsade om misshandel som tänkbar orsak sjönk siffrorna:

  • 32 procent utreddes
  • 18 procent anmäldes.

Björn Tingberg disputerar i dag, fredagen den 17 december, vid Karolinska institutet i Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida