Hot och våld

Barn dödas av närstående men få orosanmälningar görs

Barn dödas av närstående men få orosanmälningar görs
De dödsfallsutredningar kring barn som gjorts de senaste tio åren visar att 45 procent av barnen dödades av sin biologiska far eller styvfar, 20 procent av sin biologiska mor. Arkivbild: GettyImages

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården missat att ge stöd åt barn och vuxna som senare dödats av sina föräldrar eller närstående. Myndigheten efterlyser fler orosanmälningar för barn som far illa.

31 januari 2018

Socialstyrelsen har granskat fall under 2016-2017 där 6 barn dödades och 21 vuxna miste livet till följd av brott som begicks av en närstående eller tidigare närstående.

I samtliga fall hade förövarna tidigare, eller vid tiden för gärningen, visat tecken på psykisk ohälsa och/eller haft problem med missbruk.

Barnen får för lite stöd

– Den mest påtagliga bristen vi har sett är att hälso- och sjukvården inte ger stöd till barnen, när exempelvis föräldrarna har problem. När en förälder söker hjälp för psykisk ohälsa eller missbruk ska hälso- och sjukvårdspersonalen enligt lag erbjuda stöd till barnen, men det görs inte alltid, säger Marie Nyman, utredare vid Socialstyrelsen.

Bara i ett av de sex fall där barn dödades hade en orosanmälan gjorts. Detta trots att det hade funnits problem i familjerna som Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården borde ha upptäckt.

19 av 21 vuxna var kvinnor

Av de 21 vuxna som dödades var 19 kvinnor. 20 av gärningsmännen var män. 17 av brottsoffren hade utsatts för våld före gärningen, två tredjedelar hade dödshotats.

Socialstyrelsen anser att det görs för få tidiga riskbedömningar när kvinnor söker hjälp efter att ha blivit utsatta för hot eller våld. Två av de dödade kvinnorna hade ansökt om kontaktförbud, men nekats. Detta trots att det fanns en mycket allvarlig hotbild mot dem.

Granskningen visar att socialtjänsten och hälso- och sjukvården inte i något av fallen hade ställt frågor om våld.

I 4 av de 21 dödsfallen bland vuxna fanns ett hedersmotiv. Trots att brottsoffren i ett par av fallen hade sökt hjälp missades detta. Två av de fyra dödades inom fyra månader efter polisanmälan.

Socialstyrelsen har i dödsfallsutredningen listat ett 15-tal förslag till åtgärder som Socialstyrelsen och andra myndigheter planerar att genomföra. Bland annat ska Socialstyrelsen göra en översyn av föreskrifter och råd till hälso- och sjukvården om våld i nära relationer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida