Barn. Team ska öka skyddet

Vården missar för många barn som far illa. Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har startat landets första barnskyddsteam.

I Sverige är barnskyddsteam något helt nytt, men i många andra länder är de en självklarhet på barnsjukhusen. I barnskyddsteam arbetar specialister som handlägger fall där man misstänker att barn har försummats, misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp. ?

— En ettåring som tidigare missades kan bli upptäckt, säger Björn Tingberg, specialistsjuk-sköterska i det nya teamet.?

Barnskyddsteamet Mio håller nu på att byggas upp vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det består av läkare, sjuksköterskor och socionom. De ska fungera som konsulter i hela Stockholms läns landsting när det gäller barn som misstänks fara illa.??

Det handlar bland annat om att ta emot konsultationsremisser kring handläggning och utredning av barn som omfattas av anmälningsplikten och bemanna de tre barnahusen, centrum för våldsutsatta barn, i Storstockholm. Eventuellt kommer det också att finnas en rådgivningstelefon.?

Ett stort problem är att många barn inte upptäcks eftersom vårdpersonal inte vågar anmäla eller saknar kunskap. Björn Tingberg hoppas att barnskyddsteamet både ska öka antalet anmälningar och göra dem säkrare.

— Det finns forskning från USA som visar att träffsäkerheten i anmälningarna ökar, säger han.?

Teamet bygger vidare på det arbete som Mio-gruppen startade på Karolinska universitetssjukhuset 2004. Skillnaden är att Mio-gruppen är ett nätverk, nu formaliseras det och ordinarie tjänster tillsätts.?

Mio-gruppen kommer för-modligen att leva kvar parallellt.?

— Man kan säga att vi går från gräsrotsnivå till professionalisering, säger Björn Tingberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida