Barn vill veta

Barn som är sjuka och sårbara har rätt att få veta vad som händer dem och hur det ska bli. Det säger barnsjuksköterskan Eva Mårtenson, som i mitten av maj la fram sin avhandling Information exchange in paediatric care. Hon har i sina studier sett att barnen vill vara med och till exempel diskutera provsvar och att de vill veta vad som händer. Men de anpassar sig också genom att tystna när föräldrarna tar för mycket plats, eller att avleda eller medla mellan föräldrarna när de är oense.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida