Barnsjukvård

Pedriatisk omvårdnadInger Hallström och Tor Lindberg (red)?Liber 2009?www.liber.se?isbn 978-91-47-09327-4??

4 december 2009

Medicinsk diagnos, behandling och omvårdnad av det sjuka barnet är här samlat i en bok. Dessutom finns FN:s konvention om barnets rättigheter, etik, utvecklingspsykologiska teorier och mycket annat med.?

Tydliga bilder på hur till exempel en utspänd buk hos ett barn med Hirschsprungs sjukdom kan se ut eller hur fjällande hud hos ett barn med lamellär iktyos kan te sig, kompletterar. ?

En informativ läro- och uppslagsbok för sjuksköterskor och andra som arbetar med barn. Varje kapitel är skrivet av specialister på respektive område, många av dem forskande sjuksköterskor och läkare. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida