Behöver kunskap om andra kulturer

Barnmorskor och bvc-sjuksköterskor i resursfattiga områden behöver längre tid än andra för det hälsofrämjande samtalet. Det visar intervjuer som har gjorts för att ta reda på vilket stöd barnmorskor och sjuksköterskor behöver för att kunna genomföra bra samtal om kost och motion. Resultatet visar att många upplever att de behöver fortbildning i motiverande samtalsmetodik och kunskap om möten mellan olika kulturer.

Ladda ned rapporterna om bra mat och rörelse för gravida: www.folkhalsoguiden.se/rapport40

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida