BEMÖTANDE

Petter IwarssonSamtal med barn och ungdomarGothia förlag 2007 www.gothiaforlag.seisbn 978-91-72055308

1 februari 2008

Det är viktigt för ett barn att ha tillgång till någon inom eller utom familjen som ser dess behov och finns där. Författaren vill understryka vikten av att ta samtal med barn och ungdomar på allvar. Har man haft turen att få ett barns eller en ungdoms förtroende gäller det att förvalta det väl. Samtalen kan gälla triviala småsaker eller problem som upplevs som frågor på liv och död.

 Att »bara prata« kan vara nog så givande när man känner att någon lyssnar, förstår och verkligen bryr sig. Att informera, bekräfta, strukturera, avlasta och skapa gränser samt förmedla hopp är grundläggande begrepp i denna bok. Petter Iwarsson vill med Antonovskys teori, den salutogena teorin, hjälpa alla som pratar med barn och ungdomar i sin vardag att få struktur i samtalen. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Det kan vara en mormor, lärare, skolsköterska, personal på någon mottagning eller helt enkelt en vän.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida