Beroendecentrum i Gävle läggs ner

Penningens makt över förnuftet.Så kan man kanske sammanfatta åsikterna om det beslut att lägga ner Gävle beroendecenter (GBC), som socialnämnden i Gävle förväntas fatta den 30 januari.

– De säger att de ska koncentrera sig på sin verksamhet gentemot barnen, kommenterar Brita Rydbäck, förtroendevald för de fem sjuksköterskorna på GBC. Men det vi gör här är i högsta grad förebyggande verksamhet för barn!

GBC har verkat sedan mitten av 1990-talet. Där tar man emot personer med beroendediagnos.

– Det handlar om fungerande personer med jobb och familj som behöver vårt stöd för att komma ur sitt beroende, säger Brita Rydbäck.

Verksamheten drivs av Gävle kommun; landstinget bidrar med en blygsam del av de elva miljoner den kostar. I penningabristens tecken har socialnämnden valt att minska verksamheten radikalt, bland annat ska alla sjuksköterskor och läkare bort. 

– Det här är en kombination av socialtjänst och sjukvård. Det blir bara en liten socialtjänstrest kvar, berättar Brita Rydbäck. I dag följer vi Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård, detta upphör nu.

Handplockad personal

Hon beskriver personalen som ”handplockad” med bred kompetens, något man knappast kan förvänta sig finns hos den primärvård som nu får de här patienterna på sin väntelista.

– Vi har också ett mycket brett kontaktnät – mödravård, försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård, psykvård, kriminalvård. För att inte tala om kvinno- och mansmottagningarna i Gävle och Grinden, en särskild verksamhet för barn till föräldrar med beroendeproblem eller psykisk sjukdom.

Brita Rydbäck är också upprörd över att socialnämnden tänker lägga ner verksamheten utan att ha en plan för hur den grupp som behandlas på Gävle beroendecenter ska tas om hand framöver.

– De lämnar bara över ansvaret till landstinget, utan att egentligen ha informerat om det.

I morgon lördag genomförs en manifestation till stöd för beroendecentret med samling på Södermalmstorg i Gävle kl 11.30 och avmarsch till Stortorget kl 12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida