Brott mot mänskliga rättigheter när verktyg för sjukvården tillverkas

Barnarbete. Extremt låga löner. Urusel arbetsmiljö. Förbjudet att bilda fackföreningar. Så är villkoren för många av de arbetare som tillverkar de kläder och de verktyg som används i den svenska vården.

Varje år köper offentliga institutioner in varor för 160 miljarder kronor, varav landstingen står för tio. Det handlar bland annat om kläder till både personal och patienter och verktyg som saxar, pincetter och peanger.

Men varken staten, landstingen och eller kommunerna ställer några krav på hur varorna tillverkas. Ändå skulle det vara ganska enkelt att kontrollera förhållandena för arbetarna i till exempel Indien och Pakistan.

I en ny undersökning som presenterades på en presskonferens i dag (och i TV4:s Kalla fakta i går) framgår tydligt hur illa det är; att svenska företag köper in sina varor utan att ha minsta kontroll över arbetsförhållandena i fabriker och hos fabrikernas underleverantörer.

Arbetar upp till 90 timmar i veckan

* orimliga arbetstider. En del arbetar 90 timmar i veckan trots att det bara är tillåtet att arbeta 60 timmar.

* lägre löner än lagen tillåter. Obligatorisk och för många oavlönad övertid, ibland till ett på natten för de som arbetar dagtid.

* förbjudet att bilda en fackförening. Den som tar upp frågan förlorar jobbet.

* urusel arbetsmiljö. En del arbetar med starka syror (vissa cancerframkallande) och vätskor utan skyddsutrustning och där man tvingas stoppa ner händerna för att ta upp verktyg.

* barnarbete.

Värst hos underleverantörer

Organisationen som gjort undersökningen, SwedWatch, har besökt ett antal fabriker i Indien och Pakistan som levererar en stor del av sina produkter till svenska företag – som i sin tur säljer till staten, landstingen och kommunerna. SwedWatch har bland annat intervjuat företagsledare, arbetare i fabrikerna och – inte minst – underleverantörer. För mycket tillverkas av underleverantörer och det är där förhållandena är värst. De tillverkar till exempel saxar och peanger som sedan får tillverkarstämpeln i den stora fabriken eller i något västland, till exempel Made in Germany.

Nu uppmanas staten, landstingen och kommunerna att tänka om och kräva att tillverkningen sker under beaktande av mänskliga rättigheter. Och SwedWatch jämför med hur stora, privata företag – bland annat Volvo och H&M – under senare år har börjat ställa krav på att deras varor tillverkas på ett bra sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida