Central tvisteförhandling om omplacerad skolsköterska

Det blir central tvisteförhandling om skolsköterskan i Kungsbacka som omplacerades till en annan skola mot sin vilja. Vårdförbundet kommer bland annat att yrka på att hon ska få tillbaka sin placering.

Skolsköterskan förflyttades till en annan skola på grund av att två tonårspojkar anklagade hennes man för sexbrott. Utredningen kring de påstådda brotten friade dock mannen från alla misstankar. Men Kungsbacka kommun flyttade ändå skolsköterskan eftersom hon arbetade på den skola där de två pojkarna då gick.Vårdförbundet motsatte sig förflyttningen och den lokala tvisteförhandlingen avslutades i oenighet.

Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin tycker att det är upprörande att kommunen beslutade om att förflytta skolsköterskan på grund av att hon är gift med en man som har anklagats för brott.

– Jag har pratat med kvinnan. Hon känner sig mycket illa behandlad av sin arbetsgivare och det i en situation där arbetsgivaren snarare borde ha stöttat henne. Vår medlem vill att vi driver frågan vidare genom att påkalla en central tvisteförhandling i ärendet, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida