Dålig kunskap bland unga om testikelcancer

De flesta gymnasieungdomar har aldrig hört talas om testikelcancer. Inte heller vet de hur de själva ska undersöka testiklarna för att hitta en eventuell tumör i tid. Det visar en studie gjord av den numera framlidne sjuksköterskan Lennart Rudberg. Studien bygger på svar från 727 17-åriga pojkar. Av dem hade 82 fått information om testikelcancer och 40 om självexamination.

De som kände till att cancerformen fanns hade begränsade kunskaper om de vanligaste symtomen. De hade heller i princip aldrig utövat självexamination. Av de 727 pojkarna hade 83 utfört självexamination någon gång, men endast 9 hade gjort det regelbundet en gång i månaden.

– Killarnas främsta informationskälla var massmedia, både när det gällde cancersjukdomen och självexaminationen. Så ska det givetvis inte vara. Skolhälsovården måste bli bättre på att undervisa, säger professor Karin Wikblad som var en av Lennart Rudbergs handledare.
Resultatet i nästa delstudie visar att skolsköterskor behöver mer utbildning om testikelcancer och självexamination. En enkät som besvarades av 129 skolsköterskor avslöjade att mycket få informerade om cancerformen och om själv­examination. Elva skolsköterskor hade undervisat i hur en självexamination går till. Åtta hade informerat om testikelcancer.

Det var ingen skillnad på om skolsköterskan var distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Benägenheten att undervisa om testikelcancer och självexamination hade heller ingen koppling till hur stor skola skolsköterskan arbetade vid.

– Majoriteten av skolsköterskorna var positiva till att ge information om testikelcancer och självexamination. Jag tror att det är osäkerhet som hindrade dem. Vet du inte själv hur man gör så kan du inte visa och då avstår man hellre, säger Karin Wikblad. 

 

SÅ HÄR UNDERSÖKS TESTIKLARNA
Undersök testiklarna vid en bestämd tidpunkt varje månad. På så vis lär man sig snart hur testiklarna brukar kännas och det blir lättare att upptäcka om något förändras.

Leta efter en förhårdnad inne i testikeln. En tumör kan upptäckas redan när den är en halv centimeter i diameter.
På det stadiet finns goda chanser till bot.

Passa gärna på i duschen. Varmt vatten gör pungen mjuk och lättare att undersöka.

1. Låt pungen vila i den ena handen och använd den andra handens  tumme och pekfinger.
2. Ta en testikel i taget mellan tummen och pekfingret. Känn  grundligt igenom den.

Undersök även bitestiklarna, bakom testiklarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida