De svårvårdade kommer till rättspsykiatrin

Till rättspsykiatrin kommer unga kvinnor med så svåra självskadebeteenden att den vanliga psykiatrin inte klarar av att vårda dem.

Avdelningarna 96 och 97a på rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall tar emot kvinnor över 18 år med svåra självskadebeteenden. På avdelningarna med 12 patienter vardera är omkring hälften kvinnor som skär sig. Efterfrågan på vårdplatserna har ökat de senaste fem åren och snart öppnar en tredje avdelning.

Hit kommer personer med allvarlig psykisk störning som är dömda för brott eller vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Psykotiska personer och personer med personlighetsstörningar eller med neuropsykiatriska handikapp.

Kvinnorna med självskadebeteende vårdas på avdelningarna där det också finns män. Personalen ser inga problem med det, men är noga med att inte blanda ihop vilka grupper som helst. Män som har misshandlat kvinnor placeras inte tillsammans med kvinnor som misshandlar sig själva.

– Fördelen med att blanda män och kvinnor är att det är ett bra sätt att lära dem umgås med varandra i en kontrollerad miljö, säger Torbjörn Schönfeldt, sjuksköterska på avdelning 96.

Ryktet om att rättspsykiatrin i Sundsvall har bra behandlingsresultat har spridit sig och Torbjörn Schönfeldt tror att en förklaring kan vara så enkel som att det blir en nystart för kvinnorna.

– Ofta har de åkt ut och in på psykiatriska avdelningar i flera år och till sist har vården på hemorten uttömt sina resurser. Här får alla patienter ett eget rum med egen dusch, och de får lugn och ro. Vi strävar inte efter att de ska skrivas ut så snart som möjligt. Hos oss kan de stanna tills de har landat i sig själva.

Det kan ta flera år.

Det är inte ovanligt att kvinnorna med självskadebeteende har manipulativa drag och de kan förstöra sin egen vård om personalen låter sig spelas ut mot varandra.
– De delar gärna upp personalen i två läger – goda och onda – och det kan splittra en arbetsgrupp. Här är vi samspelta och kommunicerar mycket, och till slut märker kvinnorna att de inte har utrymme att spela ut oss mot varandra, säger Torbjörn Schönfeldt.

Behandlingen på rättspsykiatrin är inriktad på gott bemötande och stödjande samtal. De flesta har gått en utbildning i kognitiv beteendeterapi.

– Vi lägger ner mycket energi på att prata och att finnas där för patienterna när de har som mest ångest. Till sist lär de sig att sätta ord på ångesten och att komma till oss och prata om den i stället för att vara självdestruktiva.

Personalen går också medvetet in för att rikta så lite uppmärksamhet som möjligt på kvinnornas skador. Till och med så lite att en patient kan få lägga om sina sår själv. I början av vårdtiden är det inte ovanligt att en kvinna med självskadebeteende hanterar sin ångest genom att till exempel kasta porslin. Metoden så lite uppmärksamhet som möjligt används även i de situationerna.

– I stället för att fokusera på de destruktiva handlingarna vill vi stärka det goda beteendet. Vi lär dem andra metoder att hantera känslor; som att titta på en film, lyssna på musik eller prata med oss när de mår dåligt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida