”Det finns ingen risk för att sex skuldbeläggs”

Barnmorskan Harriet Andersson vill att det ska vara okej att vänta med sex. Att en diskussion om avhållsamhet och trohet ska leda till att sex skuldbeläggs, är hon inte orolig för.

Hon är en av de två barnmorskor som skrev under en debattartikel i söndagens Dagens Nyheter. Där argumenterar de och en rad läkare för avhållsamhet och trohet för att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar.

Harriet Andersson tycker att dagens debatt kring sexualitet och hur smittspridningen kan minskas är ensidig.

– Trots kampanjer har det inte blivit fler som använder kondom. Jag ställde mig bakom debattartikeln eftersom jag vill visa att det finns andra sätt också.

Flickor ursäktar att de inte haft sex

Harriet Andersson finns nu inom kvinnohälsovården i Jönköping, men har tidigare arbetat på ungdomsmottagning. Där mötte hon ibland unga flickor som nästan ursäktade sig när de berättade att de ännu inte hade haft sex. Så tycker hon inte att det ska behöva vara.

I gårdagens artikel på Vårdfackets webbplats uttryckte vice ordföranden i Barnmorskeförbundet, Catharina Zätterström, oro för att ett budskap om avhållsamhet skulle kunna leda till att sex skuldbeläggs. Den oron delar inte Harriet Andersson.

– Även om det säkert kan uppfattas så, är det ingen risk. Var och en gör sitt eget val. Jag vill föra fram budskapet att det är okej att vänta. De som vill göra det ska inte behöva känna att de sticker ut, säger hon.

Sexfixering i massmedier

Harriet Andersson tycker inte att det är ungdomsmottagningarna som förmedlar synen att unga tidigt ska vara sexuellt aktiva. Tvärtom är hennes erfarenhet att barnmorskorna där för samtal om att det är viktigt att vara rädd om sig själv. Som boven i dramat ser hon framför allt massmedierna.

– Det är så mycket sexfixering i dag, unga uppmanas att pröva sig fram. Jag har mött unga kvinnor som har haft så många partner att de har ”bränt ut sig”. Det måste vara ok att inte göra så, säger hon.

Ingen risk för dubbelmoral

Någon risk för att en debatt om avhållsamhet och trohet i Sverige ska leda till en dubbelmoral liknande den som råder i USA, ser inte Harriet Andersson.

– Nej, det tror jag inte. Sverige är så olikt USA. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida