Elevhälsan ska se alla barn

-Inga barn i Umeå ska gå ut grundskolan utan att deras behov har blivit sedda och relevanta åtgärder har satts in, säger sjuksköterskan Anna-Lena Bergman.

Hon är chef för den nya Elevhälsan i Umeå som i januari startade som ny organisation och självständig enhet med egen budget och 75 medarbetare från flera olika professioner. Nu gäller tidiga insatser i samverkan för barnets hälsa. Sex team är utspridda över staden, med skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger och psykologer i varje team.

– Det blir 200 barn per teammedlem. Man brukar säga att cirka tjugo procent av alla barn har särskilda behov. Med den här organisationsmodellen ska vi upptäcka alla de barnen i tid.

Elevhälsan har också nått en kompromisslösning med barn- och ungdomspsykiatrin (bup).

– De har inte kapacitet att göra adhd-utredningar längre, så nu gör Elevhälsan en basutredning och bup ger oss konsultationstid för utredningssvaren. Då tar de också över de svårare fallen vi har hittat, säger Anna-Lena Bergman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida