Elvaårig flicka sökte för ryggont men fick frågor om sexuella övergrepp

Elvaårig flicka sökte för ryggont men fick frågor om sexuella övergrepp
Flickan sökte för ryggont, men fick frågor om övergrepp. Mamman anmälde läkaren till Socialstyrelsen, som nu ger mamman rätt. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsen kritiserar en skolläkare för att hon i stället för att utreda flickans onda rygg, frågade om "mammas kille rört" henne sexuellt.

Den elvaåriga flickan sökte skolläkaren för att hon hade ont i ryggen. Med i rummet var också skolsköterskan och en skolsköterskestuderande.

Flickan hade gått ner i vikt och fick veta av skolläkaren att tvillingsystern hade perfekta viktkurvor. Skolläkaren tyckte att flickan verkade ledsen och frågade om skolan och kompisar. Hon talade också med henne om övergrepp och frågade om ”mammas kille rört” henne sexuellt.

Mamman anmälde

I sin anmälan till Socialstyrelsen säger mamman att skolläkaren har kränkt flickans integritet och ifrågasätter varför någon medicinsk bedömning av viktnedgången inte gjordes. Bemötandet av flickan beskrev hon som oprofessionellt, kränkande och amatörmässigt. Hon uppger att flickan blev ledsen och tyckte att det var hemskt med alla frågor, som hon inte förstod eftersom hon hade sökt för ont i ryggen.

Socialstyrelsen konstaterar att det i journalen inte finns någon dokumentation om ryggbesvär eller om eventuella övergrepp. Däremot var ”viktnedgång av oklar orsak” noterat liksom att skolsköterskan skulle prata med mamman om remiss till barnläkare.

I sitt yttrande till Socialstyrelsen uppger skolläkaren att barnhälsovården försöker ta reda på vad som ligger bakom när en elev inte växer som förväntat. Hon säger också att flickan inte mådde bra och att problemen fanns framför allt när flickan var hos mamman och en av hennes manliga vänner. Läkaren diskuterade senare flickan och sina misstankar om övergrepp med rektorn och en anmälan till socialtjänsten gjordes.

Brister i dokumentationen

Socialstyrelsen klandrar skolläkaren för att antingen inte ha undersökt flickans rygg eller att ha gjort det, vilket hon hävdar, och i så fall brustit i dokumentationen. Hon har inte heller dokumenterat utfrågningen om eventuella sexuella övergrepp, en brist särskilt som hon ansåg detta vara så viktigt och centralt i sammanhanget.

Att skolläkaren tog upp sexuella övergrepp som bakomliggande orsak till viktnedgången, anser Socialstyrelsen inte var adekvat i sammanhanget. Särskilt inte som flickan var i klart underläge, ensam med tre vuxna personer.

Adekvat hade det däremot varit att prata med flickan om hennes mathållning. Eftersom flickan var blek och håglös borde läkaren ha kontrollerat blodvärde, järn, blodsocker med mera, för att utesluta kroppslig sjukdom, anser Socialstyrelsen

Genom att visa flickan systerns viktkurvor har läkaren brutit mot sekretessbestämmelserna. Hon har också brustit i sina skyldigheter när hon inte omedelbart gjorde en anmälan enligt socialtjänstlagen för misstänkt övergrepp, trots att hon ansåg det motiverat. I stället väntade hon i sex månader på att rektorn skulle agera, konstaterar Socialstyrelsen i sitt beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida