Enighet i EU om att vända fetmatrend

Europas hälsoministrar har nyligen kommit överens om en internationell hälsoplan mot övervikt och fetma. Professor emerita Hjördis Björvell kallar den historisk. Hon hoppas att planen ska sätta press på politiker regionalt och nationellt så att både behandling och förebyggande arbete får högre prioritet. Den låga prioriteringen i vården i dag kan bero på att övervikt ofta ses som självförvållad och något som individen själv borde göra något åt, tror hon.

Fetma är en av de stora bovarna bakom en rad hälsoproblem, från diabetes och hjärt-kärlsjukdomar till cancer och förstörda knäleder. Trots stora hälsoinriktade insatser de senaste 20 till 25 åren har antalet överviktiga bara ökat. Deklarationens mål är att sätta stopp för överviktsepidemin i Europa och i de centralasiatiska länderna. Vikten av att sätta in resurser mot barns och ungdomars fetmaproblem betonas.

Den 23 januari ordnar Vårdförbundet konferensen Behöver vi en svensk nakenkock på Norra Latin i Stockholm tillsammans med läkar- och tandläkarförbunden.

– Utredning efter utredning visar att onyttig mat och för lite motion gör barnen sjuka. Ska vi lyckas vända utvecklingen är en bred samverkan mellan olika yrkeskategorier nödvändig, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Mer om konferensen på www.tandlakarforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida