EU-projekt ska hjälpa barn som överlever cancer

Allt fler barn överlever cancer men får betala ett högt pris i form av biverkningar lång tid efter att behandlingen har avslutats. I Lund har ett stort EU-projekt startat den här veckan för att hjälpa barnen på bästa sätt.

Den tuffa cancerbehandlingen kan leda till hormonella störningar som påverkar könsmognad och fysisk tillväxt. Andra biverkningar är ofruktsamhet, hjärt-kärlproblem och njurbesvär.

Cancersjukvården i Lund har ända sedan 1987 haft en så kallad seneffektmottagning för cancerdrabbade barn och ordnade 2007 den första europeiska konferensen om sena komplikationer.

Konferensen blev startskottet för det femåriga EU-projekt som har startat denna vecka där projektledare är barnonkologen Lars Hjorth vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Uppdraget är bland annat att utforma riktlinjer för vad som är bästa kliniska praxis för att i så hög grad som möjligt kunna bota utan att skada.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida