Familjer får hjälp att tala om psykisk ohälsa

I Sverige sprids nu en metod som hjälper familjer att bryta tystnaden kring föräldrars psykiska ohälsa.

Beardslees familjeintervention är en preventiv metod som används i familjer där en förälder lider av psykisk sjukdom. Syftet är att ta bort stigmatiseringen kring psykisk sjukdom och bryta den ohälsosamma tystnaden.

– Metoden hjälper familjer att börja samtala, säger Hannele Renberg, sjuksköterska och psykoterapeut vid den psykiatriska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Tillsammans med Heljä Pihkala, psykiater vid den psykiatriska kliniken i Skellefteå, lär hon ut Beardslees familjeintervention till sjuksköterskor, socionomer, skötare och psykologer. Själva fick de kännedom om metoden under en familjeterapiutbildning i Finland och för ett par år sedan fick de så kallade Milton-pengar för att sprida den i Sverige.

Beardslees familjeinter­vention användes från början i familjer där en av föräldrarna led av en depression, men används numera även vid andra psykiska sjukdomar. Däremot används inte metoden när sjukdomen är inne i ett akut skede, eller när det förekommer våld, missbruk eller vid en pågående skilsmässa.

Genom familjeinterventionen öppnas en möjlighet att samtala om sjukdomen och om hur den påverkar familjen. De behandlare som håller i samtalen blir en slags brobyggare mellan familjemedlemmarna. Barnen stöttas så att de vågar prata om hur förälderns sjukdom påverkar dem, och föräldrarna stärks så att de förmår prata om sin psykiska ohälsa.

– När jag började med metoden så funderade jag över om det skulle vara svårt att få barnen att berätta om hur de kände. Så blev det inte – de vill prata, men det är viktigt att föräldrarna ger dem sin tillåtelse, säger Hannele Renberg.

Föräldrar med psykisk ohälsa är ofta oroliga för att barnen ska fara illa. Familjeinterventionen kan dämpa oron genom att de får veta hur barnen mår. Barnen å sin sida känner skuld och tror att det är deras fel att mamma eller pappa inte orkar. I samtalen ges föräldrarna möjlighet att förklara att det inte är så.

LÄSTIPS:
Glistrup K. Det barn inte vet har de ont av. Runa förlag 2005.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida