Fler sexuella handlingar mot barn ska kriminaliseras i EU

Fler sexuella handlingar mot barn ska kriminaliseras i EU
EU:s länder ska få gemensamma mininivåer och definitioner av sexuella brott mot barn. Arkivbild: Colourbox

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor vill öka kriminaliseringen av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Syftet med det förslag som ministrarna i rådet kom överens om är att skapa minimiregler om brottets räckvidd och nivå på straffet.

Senare i höst fortsätter förhandlingarna med andra delar av förslaget. Bland annat skydd och stöd för brottsoffer, blockering av webbsidor, och förslag om förbud för dömda personer att utöva yrken som innebär täta kontakter med barn.

Rådet antog också formellt ett för Sverige viktigt förslag om misstänktas rätt till tolkning och översättning i brottsmål. Från svensk sida deltog justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström i rådsöverläggninarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida