Flickor med astma mår sämre än pojkarna

Från tonåren och upp i vuxen ålder har flickor med astma en sämre livskvalitet än pojkarna. Det visar visar en studie gjord av sjuksköterskan Kerstin Sundell.

Studien presenteras i dag vid en internationell lungkonferens i Stockholm.

– Flickor känner sig oftare nedstämda och upplever i högre grad än pojkarna att astmasjukdomen påverkar dem i vardagen. De tycker att de inte kan vara sociala på samma sätt som andra jämnåriga, berättar Kerstin Sundell.

Hon har följt den fysiska och psykosociala hälsan hos 149 tonåringar med astma från 16-17 års ålder och fem år framåt.

Fysisk aktivitet påverkar livskvaliteten

Studien visar också att flickor i 16-17 årsåldern med astma som inte är fysiskt aktiva har en sämre livskvalitet än flickor som rör på sig och tränar. Den skillnaden syns inte bland pojkarna.

– Sådana här skillnader i livskvalitet mellan pojkar och flickor ser man också vid andra kroniska sjukdomar, konstaterar Kerstin Sundell.

Fyrtiofyra procent av deltagarna i studien var flickor. Hon säger att flickorna kanske är mindre fysiskt aktiva för att de är oroliga för att få ett astmaanfall.

–  Men en god allmänkondition är viktig vid astma. Därför är det viktigt att unga människor uppmuntras till fysisk aktivitet. Och jag vill poängtera att deras livskvalitet blir bättre med åren.

Kerstin Sundell arbetar på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och har genomfört studien i sitt pågående licentiatarbete.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida