Föräldrarna litar på skolsköterskans information om hpv-vaccin

Oro för eventuella bieffekter övervägdes av de förväntade positiva effekterna.

Skolsköterskorna har en nyckelroll i det skolbaserade vaccinationsprogrammet mot hpv som startade 2012. För det är just från skolsköterskan som föräldrar och elever förväntar sig att få information och svar på sina frågor.

Undersökt inställningen

Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet där Maria Gottvall undersökt både skolsköterskornas och föräldrarnas inställning till hpv-vaccinering.

Avhandlingen visar att skolsköterskor var positivt inställda till hpv-vaccination. Samtidigt såg de flera problem som bland annat handlade om prioriteringar i arbetet, kultur, genus och inhämtande av samtycke. Skolsköterskorna kände sig också osäkra på hur och till vilka de skulle ge information.

Föräldrar och elever positiva

Trots att de säger sig ha begränsade kunskaper om vaccinet visar avhandlingen att gymnasieelever och föräldrar till flickor i mellanstadiet är positivt inställda till den nya vaccinationen. Men båda grupperna vill ha mer information, gärna från skolsköterskan.

– Skolsköterskor har en viktig roll i att informera om hur man förebygger sjukdomar orsakade av hpv. De behöver vara väl insatta i ämnet så att de kan besvara elevers och föräldrars frågor, säger Maria Gottvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida