Fortsatt utredning om fusk i Stan-studie

Det går inte att säga om det har förekommit fusk eller inte när det gäller Stan-studien vid Lunds universitet. Därför fortsätter utredningen.

– Den utredning som har gjorts visar att vi inte kan avskriva att oredlighet har förekommit i forskningsstudien om Stan men det finns fortfarande vissa oklarheter. Jag har därför beslutat att vi kommer att lämna vidare ärendet för fortsatt utredning utanför Lunds universitet, säger rektor Göran Bexell.

Stan – så kallat foster-EKG –har presenterats som en metod som gör förlossningen säkrare för barnet. Forskningsstudien som rekommenderar metoden publicerades i Lancet 2001 och omkring hälften av landets förlossningskliniker har köpt in utrustningen.

Såg samband

Men för två år sedan gick tre av de fyra vetenskapliga råden i obstetrik och gynekologi ut med en varning för att använda metoden. Anledningen var att de bland lex Maria-anmälda ärenden där ett barn hade dött eller fått skador under förlossningen hade hittat tolv fall där de såg ett samband med Stan-övervakningen.

Riktlinjerna för användning av Stan reviderades men innan de hann presenteras på gynekologernas och obstetrikernas yrkesvecka i augusti förra året skickade det vetenskapliga rådet Ulf Hanson i Uppsala en rapport om misstänkt forskningsfusk till medicinska fakulteten vid Lunds universitet där studien hade gjorts. Ulf Hanson hade granskat studien och tyckt sig hitta ett antal felaktigheter som tydde på att uppgifter hade friserats.

Letade efter oegentligheter

I september gav fakultetens dekanus Bo Ahrén en norsk och en finsk professor i uppdrag att granska eventuella oegentligheter i studien. I december hoppade den norska professorn av uppdraget för att undvika misstankar om eventuellt jäv. Professor Kari Teramo vid Universitetssjukhuset i Helsingfors blev då ensam utredare.

Ärendet ska nu utredas vidare, men var är ännu inte bestämt. Sverige har  ingen instans som utreder och prövar oredlighet inom forskning. 

– Det är ett komplicerat fall, med många aktörer, ett omfattande material, och där ord står mot ord, så det är viktigt att vi för utredningen vidare, säger Göran Bexell.

Viktigt att få klarhet

Han får medhåll av den medicinska fakultetens dekan Bo Ahrén.

– Det har pågått en diskussion om Stan-tekniken i flera år så det är viktigt att vi får klarhet i om det har förekommit oredlighet i studien. Det är inte minst viktigt för forskargruppen som inte instämmer i utrednigens slutsatser, säger han. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida